Photo here

 

Photo here

 
The long awaited Great Biblical Messiah has come!  

English

Hebrew

Russian

 
 

 


!משיח הדגול המיוחל הגיע


אידין פינחסוביץ' גורשומוב מצא קוד, שבעזרתו לראשונה בעולם הוא הצליח לפענח את התורה, את הספרים הקדושים והעתיקים, את הנבואות של מ. נוסטרדמוס, של ואנגה, של א. קייסי ואחרים.

הוא פתח משמעות של מספר אנטיכריסטוס ''666''. מספר ''666'' זה מספר של ו.י.לנין.


מישל נוסטרדמוס, כשהוא מסר מכתב לעתיד, כבר ידע מראש, שמסירתו תפוענח על ידי אידין גורשומוב.

בעזרת הקוד אידין תפס את המשמעות הסודי של תורה.הוא קבע כי תורה מוצפנת כל ההיסטוריה של האנושיות והתבל. הוא הגיע למסקנה כי אם קיים קוד הזה, אז קיים אלוקים.


זאת ההוכחה הראשונה המדעית קיום אלוקים

אדגר קייסי חזה: בשנת 1999 יגיע משיח הגדול, כדי להודיע על הנבואות... גאולה יגיע מרוסיה.


משיח הגדול - גורשומוב כבר הופיע ברוסיה בישראל, ומיוני 1999

 
 

Copyright © 2002 - 2017 Borodin E.,Borodin T. All rights reserved.