Photo here

 

Photo here

 
The long awaited Great Biblical Messiah has come!  

English

Hebrew

Russian

 
 

 


פניה לחברי כנסת.
ה' אלוהי צבאות מהשמים לארץ שולח פניה הבאה


תהיו מוכנים כי בזמן הקרוב בסביבת הר סיני יתחדשו פעולות צבאיות. מצרים תבטל את כל ההסכמים, ישראל תהיה מעורבת במלחמה אזורית. מצרים מרוב פחד תחזיר את סיני, ואחר כך סוריה תתפוצץ מהתנגשויות עקובים מדם ותהרס על ידי אסונות. יהי הרבה דם באזור. איראן, על אף כל המאמצים תפוצץ את עצמה. לבנון תשב בשקט, בלי להאמין שכל זה קורה. ואז תיפול אל אקצא וחומה תיפול. יהיו נפגעים. הכל חייב לקרות מהר, עד אמצע .... בשלב זה ספר על הביאה השניה יהיה כתוב ויצא לאור. הרי ירושלים יפתחו על ידי כוח ה' ומתוך "תיבת נח" יצאו הנבחרים בראשות המשיח. ירושלים תואר על ידי אור לבן. כל מי שירד יהיה לבוש בלבן.

לשאלה של הפליטים.

האנשים האלו הגיעו לכאן כמו אבות שלכם, בשביל חיים טובים יותר, הם ברחו ממקומם בגלל רעב וגזירות. עכשיו זה הזמן להראות לעולם את החוכמה ומוכנות לגלות אהבה כלפי הזרים. השאלה נפתרת בקלות. לא במקרה כל זה התפתח לקראת חג מתן תורה. לכל מי שכבר כאן צריך להציע לעבור גיור. כל מי שלא יסכים ישלח למקומו. לגלות אנושיות. להטיל עבודה על המשרד לקליטת העלייה. לא להדליק אש בתוך המדינה.

מזל טוב לחג מתן תורה.

איידין גורשומוב - בן אדם.

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2002 - 2017 Borodin E.,Borodin T. All rights reserved.