Photo here

 

Photo here

 
The long awaited Great Biblical Messiah has come!  

English

Hebrew

Russian

 
 

 


מסר למנהיגי המדינות המובילות בעולם ולמנהיגי הדתות


אל:

כבוד מזכ"ל האו"ם
כבוד נשיא ארה"ב
כבוד נשיא רוסיה
כבוד ראש ממשלת בריטניה
כבוד קנצלר גרמניה
כבוד נשיא צרפת
כבוד ראש ממשלת קנדה
כבוד ראש ממשלת ישראל
כבוד נשיא מדינת ישראל
כבוד אפיפיור
כבוד פטריארך של מוסקבה וכל רוסיה
כבוד הרב הראשי האשכנזי
כבוד הרב הראשי הספרדי
כבוד הרב עובדיה יוסף

המשיח כבר כאן!

תכירו את דבר-הכל. העולם כולו, לרבות מנהיגי הדת שלנו, אפיפיור יוחנן פאולוס II וכו', מחכים היום לביאת המשיח ומתפללים שהוא יבוא. הוא כבר כאן! הוא נמצא בנינו.

לו מנהיגי הדת בכל העולם קראו היטב את התנ"ך (כתבי קודש, ביבליה), אז הם היו מבינים שהמשיח נולד עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל, זאת אומרת, רק אחרי לידת המשיח הוקמה מדינת ישראל. יהוה הודיע על כך דרך נפתלי (בנו של יעקב) וגם דרך הנביא מיכה (מיכה ה, א-ד).

"(ויפזר אותם יהוה על פני כל הארץ עד שרחמנות יהוה תבוא – בן האדם העושה את האמת ואת מעשי חסד לכולם שרחוק וקרוב)"

(נפתלי ד, ה)

תוכן הדברים כאן זהה למה שנאמר

(מיכה ה, ב).

"לכן יתנם עד-עת יולדה ילדה"

אדוני צבאות מסר דרך הנביא מיכה שמדינת ישראל תוקם רק אחרי לידת המשיח:

"אתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם" לכן יתנם עד-עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל:"

מכאן נסיק מסקנה: אם מדינת ישראל כבר קיימת, אז המשיח כבר נולד. הוא היה במצב נסתר עד לשנת 1998, עד שקיבל בזמן השינה את הצופן המיוחד מיהוה על מנת לפענח את התנ"ך (ביבליה).

מגיד העתידות הגדול של המאה העשרים אדגר קייסי (Edgar Cayce) ניבא:

"בשנת 1998 יבוא המשיח הגדול על מנת לבשר על הנבואות...מרוסיה תבוא הישועה".

ככה אמר יהוה צבאות וככה זה קרה. אברהם גורשומוב נולד בשנת 1946 ואחרי זה הוקמה מדינת ישראל. בשנת 1998 לגורשומוב נתנו את צופן התנ"ך (צופן הביבליה).

ובכן, המשיח כבר כאן! הוא כבר מזמן מחכה לרגע האמת. הזמן שלו הגיע!

מגיעה תקופת ההתגשמות של כל הנבואות מן התנ"ך והברית החדשה (מהביביליה), מגיע עידן של המשיח הגדול!

"ויאמר יהוה אלי הטיבו אשר דברו" נביא אקים להם מקרב אחיהם (שנת 1999, הכוונה היא- גורשומוב) כמוך ונתתי דברי בפיו (1998) ודבר אליהם את כל-אשר אצונו (1999): והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי (1999) אנכי אדרש מעימו:"

(דברים יח, יח-כ)

"הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא (=גורשומוב) לפני בוא יום יהוה (שנת 2003) הגדול והנורא (שנת 3797 יום הדין)" והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם (שנת 2000) פן אבוא (שנת 2002) והכיתי את הארץ חרם (שנת 2002):"

(מלאכי ג, כג-כד)

לביאת המשיח יהיה קשור שלום בשנת 2003, תתחיל בניה של בית המקדש השלישי בשנת 2004 יתחיל עידן הזהב – מלכות יהוה בשנת 2006. יהוה ישלוט בעולם (בכדור הארץ) בשנת 2006 דרך המשיח.

"ותאמר אליו האישה ידעתי כי יבא המשיח אשר יקרא לו כריסטוס (=שליח) הוא יבוא ויגיד לנו את כל:

(יוחנן 4, 25)

על הקמת מדינת פלסטינית

הקמת מדינה פלסטינית לא רק בלתי אפשרית – אפילו להגיד את המילים כאלה זה חטא גדול בלפני יהוה. יהוה הזהיר דרך הנביאים שעובדי- אלילים (גויים) ירמסו את ירושלים עד סוף שנת 2001, אחר כך בשנות 2002-2003 יהיה טיהור ארץ ישראל מהגוים האלה. נביא כמה דוגמאות מן המקורות:

1) "אוי לך ירושלים לא תיטהרי אחרי מתי עד:

(ירמיהו יג, כז)

2) "והיתה ירושלים מרמס לגוים עד אשר ימלאו עתות הגוים (שנת 2001):"

(לוקס כא, כד)

3) "והכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם הן החפשיה"

(אל הגלטיים ד, ה)

אם תוקם מדינה פלסטינית, אז הפלסטינאים הופכים ליורשים. זה בלתי אפשרי! פרוש הדבר – ללכת נגד רצון יהוה! זה בלתי אפשרי!!! כלומר, מדינה פלסטינית זה מיתוס. זה לא ניתן לממש בדיוק כמו לבנות קומוניזם.

מי שתומך ברעיון של הקמת מדינה פלסטינית בצורה זו או אחרת פשוט לא מבין את מה שנאמר בתנ"ך ובמקורות הנ"ל אחרים. למעשה, הוא נגד הרצון האלוהים. מנהיגי ארצות המערב חייבים להסיק מזה מסקנות ברורות ולחשוב עוד פעם ועוד פעם האם כדאי להם לעזור לפלסטינאים להקים מדינה. כי אם הם עושים זאת, הם לוקחים סיכונים גדולים ומיותרים. אפילו אפיפיור יוחנן פאולוס II תומך בהקמת מדינה פלסטינית וזה סימן שגם הוא לא מבין מה בדיוק כתוב בספרים הקדושים!!

 
 

Copyright © 2002 - 2017 Borodin E.,Borodin T. All rights reserved.